Sikkerhet og personvern

Sikkerhet og personvern:

Vi setter pris på ditt besøk på våre nettsider, og at du viser interesse for våre produkter. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre sider, og forsikrer deg om at personlig informasjon behandles på en sikker måte av oss som behandlingsansvarlig. Vi har forpliktet oss til å beskytte ditt personvern. Du kan gå til de fleste Web-sidene våre uten å gi oss noe informasjon om deg selv. Men noen ganger trenger vi informasjon for å gi deg tjenester som du ber om, og denne erklæringen om vern av personlige opplysninger gir opplysninger om innsamling av data og bruk av data i slike situasjoner.

Bruksområde for personopplysninger:

For å gjennomføre et kjøp i denne nettbutikken kreves navn, adresse og kontaktinformasjon for gjennomføring av betaling og sending av varer, samt utsendelse av faktura der det er valgt. Kontaktopplysningene kan også benyttes for å kontakte kjøper i forbindelse med kjøpet. Fødsels- og personnummer benyttes av finansieringstilbyder for å kunne utføre en kredittsjekk i forbindelse med bruk av faktura og finansieringstjenester. Informasjonen vil også benyttes til regnskapsformål. Tekhuset AS lagrer ikke kort opplysninger.

SSL sertifikat

Neatsvor bruker SSL sertifikat – SSL (Secure Sockets Layer) sertifikater er teknologien som aktiverer kryptert kommunikasjon mellom en nettleser og en webserver. Det bruker sikkerhetsprotokollen SSL og har to sikkerhetsfordeler. Først og fremst tillater det nettsider å autentisere seg selv som ekte. Det krypterer også datatrafikken mellom webserveren og nettleseren, som skaper et sikkert miljø for brukerne. Nettsteder med et SSL-sertifikat viser en lås i adressefeltet, i tillegg til at de bruker HTTPS i stedet for HTTP.

Informasjonskapsler for statistikk

Når du besøker Neatsvor.no sin nettside lagrer vi informasjonskapsler på din datamaskin.

Personvernerklæring for nyhetsbrev

Kjære kunde og besøkende på våre nettsider. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine personopplysninger er trygge hos oss. TEKHUSET AS har brukt mye tid på din sikkerhet og følger gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR til enhver tid. Vi har nøyaktig og samvittighetsfullt vurdert samtlige behandlinger av personopplysninger vi har om deg.

Alle personopplysninger vi har om deg er de opplysningene du selv har gitt til oss. Det kan også være opplysninger vi har mottatt fra offentlige instanser for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på. Vi bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine personopplysninger til noen andre enn våre leverandører, som trenger disse for å utføre våre plikter ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. I slike tilfeller er opplysningene sikret med en Databehandleravtale. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig.

Dette er data vi kan samle inn: formålene, rettslig grunnlag, hvilke data og varighet.

Formål Rettslig grunnlag Hvilke data Varighet
Send nyhetsbrev til eksisterende kunder Art. 6.1.f Adresse, E-post, Fødselsdato, Navn, Telefonnummer 2 år
Send nyhetsbrev til potensielle kunder Art. 6.1.f Adresse, E-post, Fødselsdato, Navn, Telefonnummer 2 år

Vi har sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler der det er nødvendig. Der hvor vi må overføre data til 3. land og hvor dette er nødvendig for å levere tjenesten er dette sikret med en SCC.

Dine rettigheter
Som kunde hos oss har du rettigheter som gjelder dine personopplysninger og hvordan vi bruker disse. Personvernloven gir deg følgende rettigheter:

Har vi samlet inn dine personopplysninger med ditt samtykke kan du trekke disse tilbake. Ta i så tilfelle kontakt med rodrigo@tekhuset.no

  • Rett til å se dine personopplysninger.
  • Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette.
  • Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi ikke kan slette alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
  • Rett til begrensning. Synes du vi har lagret for mye? Si ifra til oss!
  • Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger? Vi fikser det!
  • Rett til å protestere. Er du uenig med hvordan vi bruker dine personopplysninger? Si ifra!
  • Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Link finner du her:
    https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Har du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre kontakt:
rodrigo@tekhuset.no

Slik kan du selv administrere bruken av informasjonskapsler

Du kan kontrollere og/eller slette informasjonskapsler etter eget ønske. Du kan også slette informasjonskapsler som allerede finnes på datamasjonen din.

Trenger hjelp med noe?

Kundeservice